top of page
screenshot_20210201_122730_vectorized.pn
screenshot_20210209_132603_vectorized.pn

Žijeme dnes v období veľkej individualizácie, ktorá popri mnohých pozitívnych efektoch ktoré prináša nás zároveň vedie do izolácie. Cítime, že sami ako jednotlivci toho veľa nezmôžeme, potrebujeme podporu od ostatných a zároveň potrebujeme ostatných podporiť. Preto jedným z našich zámerov je budovanie komunít.

Bod číslo 1: Návrat k Ctnostiam

Projekt sa zameriava na obnovu ctností ako disciplína, pokora, rešpekt, odvaha, statočnosť a iné. Inspiruje sa filozofiou stoicizmu a učením múdrych ľudí, ktorí išli pred nami, ako Seneca, Epiktétos, Aurelius ale aj Sokrates či Platón a iní.

Bod číslo 2: Vytváranie Bezpečného Nebezpečného Priestoru

Cieľom je vytvoriť miesto, kde ľudia môžu opustiť svoje komfortné zóny a stať sa mentálne odolnejšími. Tento priestor, ktorý vytvárame, pomôže jednotlivcom lepšie zvládať náročné situácie, s ktorými sa stretávame v živote.

Dôvody za Projektom

Motiváciou pre tento projekt sú skutočnosti, ako sú samovraždy mladých ľudí, muži v stave nevyrovnanosti a ľudia čeliaci závažným zdravotným problémom, deti bez cti ktoré teší bolesť iných. Projekt vitá všetkých, ktorí hľadajú zmenu a chcú zlepšiť svoj život, či už ide o získanie lepšieho porozumenia sebe alebo zvládanie výziev.

Prečo OZ (Občianske Združenie)?

Združenie nielenže organizuje vlastné podujatia, ale podporuje aj iných partnerov a spolupracovníkov pri šírení hodnôt, ktoré propaguje. Cieľom je vytvárať spoluprácu s osobnosťami v kultúre, športe, umení a ďalších oblastiach.

Cieľ Areté Akadémie

Areté Akadémia sa zrodila s cieľom reprezentovať a podporovať ciele a ctnosti, ktoré každodenne sledujete. Cieľom je inšpirovať jednotlivcov a pomáhať im napĺňať ich vlastné vízie. Projekt sa snaží byť miestom, kde sa spájajú ľudia z celého Slovenska, aby rozvíjali nielen svoje telesné schopnosti, ale aj svoje mentálne a morálne hodnoty.

Vízia Areté Akadémie

Slovo "Areté" vyjadruje "excelentnosť každého druhu" a predstavuje naplnenie potenciálu jednotlivca. Tento projekt verí, že rozvoj mysle, tela a ducha je neustály proces, ktorý nám pomáha žiť životom Arete.

Záver

Areté Akadémia je výzva pre jednotlivcov hľadajúcich význam a ciele vo svojom živote. Verí v silu slov a ctností a vytvára prostredie, kde sa jednotlivci môžu spájať, učiť a rásť ako "moderní hrdinovia" svojej vlastnej cesty životom.

screenshot_20210209_132603_vectorized.pn
bottom of page