top of page
Search

Aplikácia Stoicizmu do praxe : Dichotómia kontroly

Na rozdiel od moderných svojpomocných kníh a influencerov stoici verili, že nie je všetko v našej moci.

Rozhodujeme sa len o svojej vôli, postoji a túžbach („vnútorné veci“).

Všetko ostatné je mimo našej kontroly („vonkajšie veci“).

To, čo je mimo našej kontroly, nemá samo o sebe žiadnu hodnotu: je to ľahostajné práve preto, že o tom nemôžeme rozhodnúť. Napríklad je dôležitejšie, aby ste zlepšili svoje správanie, svoje myšlienky a postoje, než aby ste strácali čas sťažovaním sa na to, ako sa iní rozhodli žiť.

Takéto rozdelenie vám dáva slobodu.

Nemusíte sa obávať vecí, ktoré nemôžete ovplyvniť.


Toto vám dáva silu, pretože dichotómia kontroly naopak znamená, že nikto nekontroluje vašu vôľu, vaše názory, váš charakter alebo vaše správanie.

Tieto veci vám nikto nemôže vziať. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste niečo urobili alebo povedali!

Dôležitým cvičením pre stoikov bolo preto naučiť sa deliť veci na veci, ktoré máme pod kontrolou, a na veci, ktoré sú mimo našej kontroly.

Skúste sa teda každý deň zamyslieť nad tým, čo je mimo vašej kontroly. Postupom času vám bude lepšie a lepšie.

13 views0 comments

Kommentare


bottom of page