top of page
Search

Aplikácia Stoicizmu do praxe : Umenie dialógu

Umením viesť dialóg sa tu myslí predovšetkým sokratovský dialóg. Táto forma umenia mala významnú úlohu.

Dialóg bol považovaný za jeden z hlavných spôsobov, ak nie hlavný spôsob, ako dospieť k skutočnému poznaniu.

Sokratovský dialóg mal päť východiskových bodov:

  1. Otvorenosť

  2. Spochybňovanie

  3. Dobré úmysly

  4. Žiadny víťaz

  5. Hľadač pravdy

Účelom sokratovského dialógu nebolo umiestniť svojich partnerov, ale skôr spochybniť seba samého a dosiahnuť filozofický pokrok. Takáto forma dialógu by mala pomôcť nájsť riešenia praktických problémov každodenného života.

Pamätajte však, že dialóg možno viesť len vtedy, ak existuje skutočná ochota hovoriť.

Niektorí ľudia jednoducho nechcú diskutovať.


"" Sokratovský dialóg " alebo " platónsky dialóg " sa zvyčajne začína tým, že Sokrates vyznáva neznalosť témy.

Kladie otázky ostatným postavám, výsledkom čoho je plnšie pochopenie témy.


Kvalitná konverzácia je výsledkom Sokratovskej metódy , diskusného procesu, počas ktorého facilitátor podporuje nezávislé, reflexívne a kritické myslenie


17 views0 comments

Comments


bottom of page