top of page
Search

Areté Akadémia Spolupráca

Možno si kladieš otázky prečo by si sa mal pridať ....


Futbal, hokej, tenis, beh, basketbal, fitness a podobne pretláčané športy trocha vrhajú tieň na tréning s kettlebellom, obecný pohyb, bojové športy a ich prínos.

Určite tým nechcem povedať že niektorý šport je lepší ako ten druhý, to záleží od preferencii každého z nás, avšak nemožno poprieť fakt. že financie sa do klubov bojových športov veľmi netlačia. Zato na opravu a údržbu hokejových, futbalových, tenisových a atletických štadiónov sú prostriedky vyhradené, naše telocvične sú závislé na majiteľoch a sponzoroch.

A preto :

Snahou nášho občianskeho združenia je nadviazanie spolupráce so všetkými ľuďmi a organizáciami, ktoré majú záujem vytvoriť fungujúcu komunitu a zlepšiť kvalitu na Slovensku. Veríme, že vzájomná spolupráca a podpora sú kľúčom pre úspešné dosiahnutie spoločných cieľov.


Čím viac nás bude prepojených, tým väčšiu podporu vieme získať pri rôznych súťažiach, dotáciách alebo grantoch.


Čím viac nás bude prepojených, tým kvalitnejšie semináre môžeme organizovať a tým pádom viacej ľudí príde na súťaže.


Bojové športy ako zápasenie a silové tréningy majú v našich koreňoch miesto. Už v starých rozprávkach boli junáci ktorý sa pasovali medzi sebou alebo s čertom.

Bojovým športom dáme našim deťom najpestrejšiu možnosť pohybu, naučíme ich využívať vlastnú silu, uvedomovať si ju, ovládať ju a rozvíjať.


Disciplína ktorá dnes tak chýba tvorí silnú základňu týchto športov.


Verím, že vás moje články zaujmú. Budem rád, ak bude na Slovensku viac organizácií ochotných spolupracovať aj na malých projektoch, ak budete šíriť zaujímavé informácie medzi známych a ak sa vám blog páči, zdieľajte ho medzi kamarátmi.


A ak máš nejaký nápad na spoluprácu pokojne sa ozvi :)

13 views0 comments

Comments


bottom of page