top of page
Search

Emocionálna odolnosť v koučingu: Lekcie od starovekých stoikov

Ahojte všetci,


Dnes sa chcem podeliť o niečo, čo považujem za neuveriteľne dôležité vo svojom koučovacom prístupe - emocionálnu odolnosť. A nie len takú obyčajnú odolnosť voči stresu, ale skutočnú schopnosť zvládať životné výzvy s pokojom a sebadôverou. Mnoho mojich klientov sa stretáva s náročnými situáciami, a preto som začal integrovať techniky zo starovekého stoicizmu, ktoré ponúkajú neuveriteľne užitočné nástroje na dosiahnutie tejto emocionálnej odolnosti.


1. Prijatie neovplyvniteľného

Jedným z najdôležitejších princípov stoicizmu je rozlíšenie medzi tým, čo môžeme ovplyvniť, a čo nie. Často sa zameriavam na to, aby sme sa s mojimi klientmi zamerali na to, čo môžu ovplyvniť vo svojom živote a ako môžu reagovať na veci, ktoré sú mimo ich kontroly. Marcus Aurelius, stoický cisár, to veľmi dobre vyjadril svojimi myšlienkami o tom, ako sa zamerať na vnútorné reakcie a správanie sa k situáciám.


Môj prístup: Pomáham mojim klientom identifikovať, čo je skutočne pod ich kontrolou v daných situáciách. Spolu diskutujeme o tom, ako si udržať vnútorný pokoj v ťažkých okamihoch a aké kroky môžu podniknúť, aby sa cítili viac v kontrole.


2. Premeditatio Malorum

Stoici nám ukazujú, že predvídanie možných problémov a nepriaznivých udalostí môže byť veľmi užitočné. Tento prístup nám pomáha mentálne sa pripraviť na možné výzvy a znižuje emočný nátlak, keď sa tieto situácie skutočne vyskytnú.


Môj prístup: S mojimi klientmi sa často zameriavame na to, ako predvídať a pripraviť sa na najhoršie možné scenáre. Tento

druh prípravy môže výrazne zmierniť ich úzkosť a pomáha im lepšie sa pripraviť na neistoty.


3. Negatívna vizualizácia

Negatívna vizualizácia je ďalšia stoická technika, ktorá nám pomáha oceniť to, čo máme a pripraviť sa na možné straty. Stoici nám pripomínajú, aby sme si vážili to, čo máme teraz, pretože nikdy nevieme, čo môžeme stratiť.


Môj prístup: Podporujem mojich klientov, aby pravidelne praktizovali negatívnu vizualizáciu. Pomáham im premýšľať o tom, čo by stratili a ako by sa s tým mohli vyrovnať, čo im pomáha mať väčšiu vďačnosť za ich súčasný život.


4. Vnútorný monológ a sebahodnotenie

Stoici nám pripomínajú dôležitosť toho, ako komunikujeme so sebou a ako hodnotíme naše vlastné reakcie. Seneca odporúčal pravidelne zhodnocovať svoje správanie a reakcie, čo nám pomáha zlepšovať sa.


Môj prístup: Podporujem mojich klientov, aby si našli čas na reflexiu každý večer. Pomáham im klásť si otázky ako „Čo som dnes urobil dobre?“ a „Ako by som mohol/a reagovať inak?“, čo podporuje ich osobný rast a sebauvedomenie.


5. Kultivácia cností

Stoici verili, že kultivácia cností ako odvaha, múdrosť a spravodlivosť nám pomáha zvládať stres a ťažké situácie so sebadôstojnosťou a pokojom.


Môj prístup: Pomáham mojim klientom identifikovať a rozvíjať tieto cnosti vo svojom živote. Podporujem ich, aby sa pýtali sami seba, ako by mohli prejaviť tieto cnosti v každej situácii, s ktorou sa stretávajú.


Záver

Stoická filozofia ponúka mnoho praktických nástrojov, ktoré mi pomáhajú v mojej koučovacej praxi. Integrovanie týchto techník do môjho prístupu mi umožňuje pomáhať mojim klientom nielen dosahovať ich ciele, ale aj rozvíjať ich emocionálnu odolnosť a schopnosť zvládať stres. Stoické princípy nám pripomínajú, že aj keď nemôžeme kontrolovať všetky vonkajšie okolnosti, môžeme vždy kontrolovať naše vlastné reakcie a udržať si vnútorný pokoj. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžem pomôcť vám alebo vašim klientom, neváhajte ma kontaktovať.


Teším sa na naše stretnutie!

3 views0 comments

Comments


bottom of page