top of page
Search

Je BJJ ideálne bojové umenie pre moje dieťa ?

Keď rodičia hľadajú aktivitu, šport alebo sebaobranu pre deti,

často sa sami seba pýtajú, aký je najlepší šport, alebo bojové umenie pre deti?


Bojové umenia existujú už tisíce rokov. To je dôvod, prečo väčšina rodičov už vie, že zápis detí do kurzov bojových umení má značné výhody.Je Brazílske Jiu Jitsu ideálnym bojovým umením pre deti? 100% ÁNO.


BJJ vytvára všestranné, disciplinované, rešpektujúce deti, ktoré sú pripravené čeliť skutočnému svetu nezávisle od toho koľko majú rokov.


Pravidelné cvičenie bojových umení nielenže vzbudzuje u detí dôveru, rešpekt a disciplínu, ale tiež udržiava deti aktívne v zdanlivo sedavom životnom štýle.

Priznajme si, že naše deti stále častejšie sedia doma a hrajú videohry, pozerajú televíziu alebo trávia čas na sociálnych sieťach.

Zapísať ich do akejkoľvek formy bojového umenia je skvelá alternatíva. Poskytuje to fyzické, sociálne, vývojové a psychologické výhody.


Každá forma bojového umenia má svoje špecifické výhody. Ale ako si vybrať z toľkých druhov bojových umení? Ako viete, čo je pre vaše dieťa najlepšie?


Samozrejme záleží aj na tom, čo sa vo vašom okolí vyučuje.


V Brazílskom Jiu Jitsu sa vaše dieťa nielenže naučí niektoré základné životné zručnosti potrebné pre jeho budúci úspech, ale bude sa pri tom aj baviť.

Pôžitok zo športu pomáha vašim deťom rýchlo zabudnúť, že počas tohto procesu pracujú a učia sa.


Poďme sa bližšie pozrieť na to,

prečo je BJJ tou najlepšou formou bojového umenia pre vaše dieťa.


Filozofia tréningu:

Neakceptujeme a netolerujeme žiadnu formu šikanovania.

Tréning musí prinášať cvičiacim radosť

Tréner pristupuje k cvičiacemu ako k osobnosti

Tréner rešpektuje individuálne fyzické aj psychické schopnosti cvičiaceho

Pochvala je účinnejší nástroj motivácie ako výčitka

Tréner musí byť vzorom a cvičiaci rešpektujú jeho vedúcu pozíciu

Pre úspech cvičiaceho je nevyhnutná spolupráca s jeho rodičmiNaše ciele:

Rozvíjať osobnosť cvičenca v duchu etiky BJJ

Naučiť deti radovať sa z pohybu

Priviesť cvičiaceho k pravidelnej pohybovej aktivite

Naučiť rozvíjať pozitívne a zvládať negatívne emócie

Rozvíjať sociálne zručnosti a správanie v kolektíve

Rozvíjať schopnosti cieľavedomého úsilia a sebazdokonaľovania


Súťaže a výkonnostný šport :

Z našich skúseností vyplýva, že len malé percento cvičiacich má fyzické a psychické predpoklady na úspech vo výkonnostnom a neskôr vrcholovom športe, a preto športový úspech na súťažiach nie je našou prioritou ale skôr bonusom, ktorý získavame pri plnení širších cieľov.

Sme toho názoru, že tradičné turnajové súťaže sú pre deti nižšieho veku psychicky náročné a kvôli krátkej dobe aktivity počas doby trvania turnaja aj málo zaujímavé. Mimo vlastných tréningov uprednostňujeme spoločensko-športové akcie, na ktorých aktívne participujú nielen deti ale aj rodičia.

Osobitnou skupinou sú súťaživé typy detí, pre ktoré je účasť na súťažiach zábavou. Týmto deťom a ich rodičom sme pripravení poskytnúť podporu pri individuálnych tréningoch či častej účasti na turnajoch.

18 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page