top of page
Search

Lýceum a Peripatetia: Spojenie s Koučingom

Predstavím Vám fascinujúci svet koučingu inšpirovaný starovekou filozofiou. Keď hovorím o koučingu, často čerpám inšpiráciu z Aristotelovho lýcea a peripatetickej školy, ktorá zdôrazňuje hodnotu fyzického pohybu a dialógu.Peripatetia: Pohyb a Myslenie v HarmóniiAristoteles a jeho žiaci v lýceu sa počas diskusií prechádzali, čo im pomáhalo slobodne premýšľať a analyzovať. Tento spôsob učenia mi pripadá neuveriteľne efektívny, a preto ho začleňujem aj do svojich koučingových stretnutí. Prechádzka nám umožní uvoľniť sa a otvoriť myseľ novým nápadom. Takže ak máte záujem, môžeme si dohodnúť koučingovú prechádzku a uvidíte, ako pohyb môže obohatiť vaše myšlienky.Sokratovský Dialóg: Otázky, ktoré Vedú k OdpovediamĎalšou inšpiráciou je pre mňa Sokratovský dialóg. Sokrates používal otázky na to, aby svojich žiakov viedol k vlastným odpovediam. Táto metóda je základom môjho koučingového prístupu. Namiesto toho, aby som vám dával hotové odpovede, kladiem otázky, ktoré vás povzbudia k hlbšiemu premýšľaniu a sebauvedomeniu.Tu je, ako to funguje v praxi:1. Otvorené otázky: Začíname tým, že kladiem otázky, ktoré vás povzbudia k premýšľaniu o vašich problémoch a cieľoch.


2. Analýza predpokladov: Spoločne identifikujeme a spochybňujeme vaše predpoklady a presvedčenia, ktoré môžu byť obmedzujúce.


3. Hľadanie dôkazov: Povzbudzujem vás, aby ste hľadali dôkazy podporujúce alebo vyvracajúce vaše predpoklady.


4. Hodnotenie dôsledkov: Premýšľame o dôsledkoch vašich presvedčení a možností.


5. Výber najlepšej cesty: Spoločne identifikujeme najlepšie riešenia a kroky, ktoré môžete podniknúť.Koučing v Dnešnej Dobe: Spojenie Minulosti s Prítomnosťou


Koučovanie podľa týchto starovekých filozofických metód je veľmi efektívne aj dnes. Peripatetická metóda nám pripomína dôležitosť fyzického pohybu a voľného myslenia, zatiaľ čo Sokratovský dialóg nám ukazuje silu otázok a sebauvedomenia.


Ako váš kouč vám môžem pomôcť nájsť jasnosť a smer vo vašom živote. Spoločne prejdeme cestou objavovania vašich odpovedí, využijeme silu dialógu a pohybu na vytváranie nových perspektív a riešení.


Ak ste pripravení využiť múdrosť minulosti na zlepšenie svojej prítomnosti a budúcnosti, naplánujte si so mnou stretnutie. Spoločne sa vydáme na cestu, ktorá vám pomôže kurva upokojiť sa a nájsť svoj vnútorný pokoj a smer.Naplánujte si bezplatný hovor a začnime hľadať vaše odpovede spolu.


Máte otázky? Mám odpovede. Spojte sa so mnou a zistite, ako vám môžu staroveké filozofické metódy pomôcť žiť lepší a plnohodnotnejší život.


15 views0 comments

Comentarii


bottom of page