top of page
Search

Vestibulárny systém a dospelí

Updated: Dec 1, 2021

Tak ako u deti Aj dospelých tento systém ochabuje... a čo je horšie dospeli už necíti potrebu sa na zemi pretáčať, húpať, liezť po štyroch ako dieťa. A nehrá nám do karát ani to, že ak sa aj po dlhej pauze rozhodne niečo pre seba robiť napr. behať tak reflexy a tak isto celkove ovládanie pohybu tela už určite nebudú v najlepšej forme.Nesmieme zabúdať, že správne fungovanie rovnovážneho systému ovplyvňuje aj psychickú pohodu.

Schopnosť zachovávať rovnováhu tela (v pokoji) nazývame statická rovnováha. Ak ide o obnovu rovnováhy v prípade jej narušenia (pri zmene polohy tela, napríklad pri chôdzi), hovoríme o dynamickej rovnováhe. Aj keď sa na rovnováhe tela podieľajú všetky systémy, vestibulárny systém sa považuje za najdôležitejší, nazýva sa orgánom rovnováhy. Vestibulárne časti ušného labyrintu sú orgány, prostredníctvom ktorých vnímame odchýlky postavenia hlavy vzhľadom na gravitáciu, zmeny rýchlosti a smeru pohybu hlavy a celého organizmu v priestore, a to tak pri priamočiarom, ako aj pri kruhovom pohybe. Vzruchy vznikajúce v labyrintoch sú dôležité pre reflexnú úpravu tonusu takmer všetkých svalov v organizme. Ich význam je najväčší pri antigravitačných svaloch udržiavajúcich hlavu a trup vo vzpriamenej polohe, ale aj pri okohybných a iných svaloch.

Reflexné pohyby sa do určitej miery môžu potláčať vôľou, no ich regulačný efekt je stlmený. Dráždenie vestibulárnych ústrojov a ním vyvolané vzruchy si človek uvedomuje menej ako iné zmyslové pocity. Hlavný význam vestibulárnych receptorov spočíva v sprostredkovaní dôležitých reflexných reakcií, ktorými sa upravuje svalový tonus tak, aby zodpovedal okamžitým potrebám udržania rovnováhy, najmä pri pohyboch a zmenách polohy hlavy a tela.


Vestibulárne receptory nemusia byť hneď poškodené aby sme mali komplikácie. Tým že ich nevyužívame v dostatočnej miere tak nám ochabujú a preto ich chceme niečím stimulovať. Na to sa pozrieme v budúcom článku.Ďakujem a pre viac info odporúčam navštíviť zdroj :

5 views0 comments

Comentários


bottom of page