top of page
smartmockups_lx4oxyi8.jpg

merch 

Tričko s stoickým textom môže byť viac ako len oblečenie - môže slúžiť ako pripomienka filozofie stoicizmu a jeho hodnôt. Nositeľ trička bude mať na pamäti dôležité princípy, ako je vnímanie vecí, ktoré sú vo vašej kontrole a tie, ktoré nie sú, a ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami so stoickým pokojom.

Okrem toho môže tričko navodiť zvedavosť a záujem ostatných o stoickú filozofiu, čím otvára priestor na zdieľanie múdrosti a diskusie. Takže tričko so stoickým textom nielenže zlepšuje váš štýl, ale môže tiež poslúžiť ako konverzačný štartér a pripomienka na každodenné uplatňovanie stoických princípov.

Group 1394.png
smartmockups_lx4o1jr4.jpg

Vybrali sme si Herkula ako symbol pre naše tričká z dôvodu jeho nezlomnej odhodlanosti a neporaziteľnej sile. Herkules, hrdinská postava z gréckej mytológie, predstavuje schopnosť prekonať najťažšie výzvy života s neochvejnou odvahou a vyrovnanosťou.

Medúza, ktorá drží odtrhnutú hlavu starého muža, na tričku symbolizuje silnú ženu, ktorá čelí výzvam života s odvahou a vyrovnanosťou. V spojitosti so stoicizmom tento obraz predstavuje schopnosť ženy prekonať prekážky a nedať sa zraziť nepriazňou osudu. Stoicizmus učí, že máme kontrolu nad svojimi reakciami a emóciami, a že môžeme čeliť ťažkostiam s pokojom a odhodlaním. Medúza, ktorá bola tradične vnímaná ako monštrum, je tu zobrazená ako symbol sily a nezávislosti, čím sa mení jej príbeh na oslavu ženskej odvahy a múdrosti v súlade so stoickými hodnotami.

smartmockups_lx4xc8ki.jpg

V mojej koučovacej praxi kombinujem silu stoickej filozofie s modernými koučovacími technikami, aby som vám pomohol nájsť vnútorný pokoj a dosiahnuť svoje ciele. Na podporu tejto cesty som vytvoril sériu nálepiek a plagátov, ktoré slúžia ako denné pripomienky týchto princípov.

A4 - 4.png
bottom of page