top of page
Stoicizmus Zvolen

INDIVIDUÁLNY LIFE KOUČING

Predstavte si, že sa učíte zápasiť sami v garáži, porovnajte to s tréningom zápasenia s osobným trénerom. Aký je rozdiel?

 

Pravdepodobne s trénerom dosiahnete viac, ľahšie sa posúvate za hranice vašej komfortnej zóny a prekračujete vaše predstavy o vlastných schopnostiach. Samozrejme, môžete sa zlepšovať aj sami, čo je úžasné, no s koučom sa pravdepodobne posunieme ďalej.

 

Hoci nikto nie je väčším odborníkom na váš život ako vy sami, občas sa stáva, že sme tak pohltení problémami, že nevidíme východiskovú cestu. Sme ovplyvnení okolím a strácame kontakt so svojím vlastným potenciálom.

 

S pribúdajúcimi rokmi sa na nás nalepilo množstvo predstáv o tom, ako by sme mali zlepšovať svoje výkony, a teraz sa nevieme orientovať, čo je skutočne naše. Počas našich stretnutí sa spoločne budeme snažiť odhaliť túto pravdu.

Čo znamená life koučing?

Life koučing, alebo tiež známy ako "životný koučing", je skutočne jednoduchý. Počas našich rozhovorov spoločne preskúmame, čo sa práve deje vo Vašom živote.

 

Poskytnem Vám bezpečné prostredie, kde sa môžete otvorene vyjadriť, a spolu nájdeme Vaše vlastné odpovede a cestu k želaným zmenám.

 

Ak je to potrebné, ponúknem aj svoje vlastné názory a navrhujem jednoduché kroky, ktoré Vás povedú k lepšiemu. Je dôležité si uvedomiť, že Vy sami máte moc ovplyvniť to, čo sa deje vo Vašom živote. Počas koučingu používam aj stoické techniky , ktoré Vám môžu pomôcť žiť kvalitnejší a viac vedomý život v prítomnosti.

Koučing aj stoicizmus považujem za účinné "nástroje", ktoré vracajú človeka k tomu, čo je podstatné - k sebe samému. Pomáhajú nám rozvíjať vzťah k sebe, čo je základný predpoklad spokojného života.

 

Vedú nás k uvedomeniu si toho, čo je a prevzatiu zodpovednosti. Pretože bez toho nie je možný rast.

Kedy vyhľadať pomoc kouča?

Klienti, ktorí prichádzajú do koučingu, väčšinou spadajú do dvoch skupín.

 

Tá prvá príde s konkrétnym problémom, ktorý nevie vyriešiť – napr. sa potrebuje rozhodnúť, či má zotrvávať vo vzťahu alebo chce uskutočniť veľkú životnú zmenu a nevie presne odkiaľ začať a pod.

Druhá skupina príde skôr s pocitom – môže to byť dlhodobá nespokojnosť, frustrácia, pocit akéhosi prázdna napriek vonkajšiemu úspechu. Alebo pocit, že mi nevychádzajú opakovane veci, že sa túžim posunúť v živote, ale vlastne zatiaľ neviem kam a pod. 

Life coach Zvolen

životný koučing Zvolen

tréner zvolen 

osobný tréner 

Stoicizmus Zvolen

Certifikáciu ICF /International Coaching Federation/, Certifikáciu MŠVVaŠ, Certifikáciu ACPC /accredited coach by Power Coaching/

Stoicizmus Zvolen

Bude fungovať koučing na aj mňa?

Koučovací prístup je skvelý nástroj, avšak nie je zázračný.

Ak nie ste naozaj odhodlaní urobiť svoj podiel práce, koučing sa môže zmeniť len na "drahú kávu" s iným typom rozhovoru. Samozrejme, to neznamená, že by nemohol byť užitočný, ale má oveľa väčší potenciál, ak ste pripravení na aktívne zapojenie.

Najlepšie výsledky dosahujú klienti, ktorí:

  • Sú ochotní niečo urobiť a posunúť sa vpred,

  • Chcú hľadať vlastné riešenia, robiť kroky a ísť do akcie,

  • Sú otvorení zmenám vo svojom živote, aj keď sú malé.

S akými témami viem pomôcť?

Ako kouč, nemusím byť špecialistom na žiadnu konkrétnu tému, ktorú mi klient predstaví. V koučovacom procese nie som odborným poradcom, mentorom ani konzultantom. Ide skôr o rovnocenný vzťah, kde som partnerom pri hľadaní vlastných odpovedí a riešení klienta. Vo svojej praxi sa zameriavam prioritne na životné témy, ako je osobné šťastie a spokojnosť, vzťahy, a sebarozvoj.

Ak však máte konkrétnu tému, s ktorou by ste chceli pracovať a chceli by ste ju otvoriť so mnou, neváhajte ma kontaktovať. Samozrejme, pokúsim sa vám byť nápomocný, a spoločne zhodnotíme, či môžem byť pre vás prospešný.

Mentoring

Cesta k Vašim cieľom môže byť jednoduchšia, ak sa máte svojho mentora.

Koučing

Stretnutie, kde sa spolu pozrieme na možnosti Vašej súčasnej situácie

Osobný rozvoj

Spoznávanie seba samého a svojich programov je tým najdôležitejším poznaním.

Ako to funguje

Úvodné stretnutie: Na našom prvom stretnutí sa spoločne pozrieme na to, ako fungujete v bežnom živote, aké sú Vaše priority a hodnoty. Stretnutie trvá hodinu a prebieha prostredníctvom neformálneho rozhovoru. Na konci stretnutia zhodnotíme, či Vám viem pomôcť a či má naša spolupráca pre Vás zmysel, prípadne Vám odporučím iného špecialistu.

Štandardné stretnutie: Každé nasledujúce stretnutie trvá 50 minút. Podľa toho, akej problematike sa spoločne rozhodneme venovať, budeme pracovať na konkrétnej téme. Vysvetlím Vám, aké techniky som vybral práve pre Vašu životnú situáciu. Všetky techniky prebiehajú prostredníctvom riadeného rozhovoru, takže sa pripravte na množstvo otázok.

Ukončenie stretnutia a vyhodnotenie: Na konci každého stretnutia spoločne zhodnotíme pokrok. Ak pracujeme v rámci koučingu alebo mentoringu, dohodneme sa na úlohách, ktoré budeme spoločne plniť. Budem sa Vás pýtať na užitočnosť našich stretnutí a čo je pre Vás dôležité. Ak budete cítiť potrebu rozobrať tému hlbšie, dohodneme sa na ďalšom stretnutí.

bottom of page